Ferlossing gebeden út satanyske finzenskip

0
2088

Jesaja 49:25 Mar sa seit de Heare: Sels de finzenen fan 'e machtigen sille weinaam wurde, en de proai fan' e skriklike sil wurde oerlevere; hwent Ik sil twinge tsjin hwa't mei jo twingt, en Ik scil jo bern rêdde.

Hjoed, elkenien ûnder de finzenskip fan 'e duvel sil frijmakke wurde yn' e namme fan Jezus. Wy sille meidwaan oan befrijingsgebeden út satanyske finzenskip. Wat betsjuttet it om in finzene te wêzen fan 'e duvel of satan? Dit is as immen ûnderdrukt is fan 'e foegen fan tsjuster. In protte minsken binne ûnder de finzenskip fan 'e duvel, in protte wurde beset troch marine geasten, geast man en geast frou, guon binne finzenen fan 'e geast fan ûnfruchtberens, oaren binne lusten, ferslaving, gebrek, stagnaasje, untiidke dea, frjemde sykten ensfh. Dit binne allegear sterke krêften dy't minsken finzen hâlde en har op itselde nivo pleatst. Satanyske finzenskip kin allinich omkeard wurde troch gebed foar befrijing, dizze krêften kinne allinich ferneatige wurde troch de krêft fan gewelddiedige gebeden. Jo sille hjoed yn Jezus namme frijmeitsje.

Dit befrijingsgebeden binne geastlik wapen fan massa-ferneatiging, se kinne elke satanyske finzenskip ferneatigje dy't jo hâldt en jo yn finzenskip hâlde. Makket net út hoe dreech jo eigen útdaging is, ik moedigje jo oan om dizze gebeden serieus te nimmen en har te bidden mei leauwen en hillige grime, en jo sille sjen dat jo befrijing yn 'e jesus namme is bard. Obadiah 1:17, fertelt ús dat op 'e berch Sion, der sil wêze befrijing en hilligens en it sied fan Jakob sil har posysje hawwe. De duvel respekteart allinich de macht, en dizze delferance gebeden út satanyske finzenskip sil de krêft fan God loslitte as jo se hjoed dogge. Ik sjoch dat jo frij binne fan elke foarm fan finzenskip yn Jezus namme.

Ferlossingsgebeden

1. Heit, Tankewol foar it meitsjen fan foarsjenningen foar myn befrijing fan elke bondage yn Jezus namme

2. Heit, ik bekent al myn sûnden en dy fan myn foarâlden, en alle oare sûnden ferbûn oan kweade krêften yn 'e namme fan Jezus. (Begjin har no te bekennen)

3. Ik bedek mysels mei it bloed fan Jezus Kristus.

4. Ik befrij my no, fan elke erflike bondage yn Jezus Namme.

5. Oh Hear, stjoer jo slachbile fan Fjoer nei de stifting fan myn libben en ferneatigje alle kweade plantage yn 'e namme fan Jezus Kristus.

6. Lit it bloed fan Jezus út myn systeem spiele alle erflike satanyske ôfsettings yn 'e namme fan Jezus Kristus

7. Ik befrij mysels út 'e greep fan elk probleem dat yn myn libben oerbrocht is fan' e skoot yn Jezus namme.

8. Lit it bloed fan Jezus en it fjoer fan 'e Hillige Geast elke oargel yn myn lichem yn Jezus namme reinigje.

9. Ik brek en ferlos my fan elke satanyske kwea ferbûn, yn 'e namme fan Jezus

10. Ik brek en ferlos my fan elke satanyske kweade flok, yn 'e namme fan Jezus.

11. Hillige Geast, iepen myn eagen om te sjen boppe it sichtber foar it ûnsichtbere, yn 'e namme fan Jezus.

12. O Hear, ignite myn karriêre mei Jo fjoer.

13. O Hear, befrij myn geast om de lieding fan 'e Hillige Geast te folgjen.

14. oer harren, yn 'e namme fan Jezus.

15. O Hear, ferlos my fan 'e leagens dy't ik mysels fertel.

16. Elke kweade geastlike hanglock en kweade ketting, hindere myn sukses, roast, yn 'e namme fan Jezus.

17. Ik bestraffje elke geast fan geastlike doofheid en blynens yn myn libben, yn 'e namme fan Jezus.

18. O Hear, stypje my om satan te wjerstean, sadat hy fan my soe flechtsje.

19. Ik haw keazen om it rapport fan 'e Hear en gjin oar te leauwen, yn' e namme fan Jezus.

20. O Hear, salve myn eagen en myn earen, sadat se wûnderlike dingen út 'e himel kinne sjen en hearre.

21. O Hear, salvje my om te bidden sûnder ophâlden.

22. Yn 'e namme fan Jezus fange ik elke macht efter elke karriêrefout.

23. Hillige Geast, rein op my no, yn 'e namme fan Jezus.

24. Hillige Geast, ûntdekke myn donkerste geheimen, yn 'e namme fan Jezus.

25. Jo geast fan betizing, ferjit jo greep oer myn libben, yn Jezus 'namme.

26. Yn 'e krêft fan' e Hillige Geast ferslacht ik de macht fan satan op myn karriêre, yn 'e namme fan Jezus.

27. Wetter fan it libben, spoel elke net winske frjemdling yn myn libben út, yn 'e namme fan Jezus.

28. Jo, de fijannen fan myn karriêre, wurde lam, yn 'e namme fan Jezus.

29. O Hear, begjin my alles te ferwiderjen dat U net reflekteart.

30. Fjoer fan 'e Hillige Geast, lit my oanstelle ta de gloarje fan God, yn' e namme fan Jezus.

31. Bid agressyf tsjin de folgjende woartels fan kollektive finzenskip. Bid as folget: Elk

effekt fan. . . (kies ien foar ien út 'e ûndersteande list) Kom út mei al jo woartels, yn' e namme fan Jezus.

- Kwea fysyk ûntwerp

- Kwea tawijing

- Flokken foar âlders

- Demoanysk houlik

32. Ik wegerje te drinken út 'e fontein fan fertriet, yn' e namme fan Jezus.

33. Ik nim autoriteit oer alle flokken dy't tsjin myn libben útsprutsen binne, yn 'e namme fan Jezus.

34. Freegje God om alle flok te ferwiderjen dy't Hy op jo libben hat pleatst as gefolch fan ongehoorzaamheid.

35. Elke demon, hechte oan elke flok, wyk no fan my ôf, yn 'e machtige namme fan ús Hear Jezus Kristus.

36. Alle flokken, tsjin my útjûn, wurde omboud ta segeningen, yn 'e namme fan Jezus.

37. As jo ​​ien fan 'e ûnderstelde flokken neamt, sille jo agressyf sizze: "brekke, brekke, brekke, yn' e namme fan Jezus. Ik befrij mysels fan jo, yn 'e namme fan Jezus.'

- Elke flok fan mentale en fysike sykte

- Elke flok fan mislearring en nederlaach

- Elke flok fan earmoede

- Elke flok fan famylje-break-up

- Elke flok fan ûnderdrukking

38. Jo sille no segeningen op josels pleatse troch te sizzen: "D'r sil gjin earmoede, sykte, ensfh mear wêze yn myn libben, yn Jezus 'namme."

39. Ik befrij mysels fan 'e bân fan kweade alters, yn' e namme fan Jezus. Sis dit ienris, en wês dan werhelje, "Ik befrij mysels, yn 'e namme fan Jezus." Breng hjir wat tiid oan.

40. Ik spielje alle satanyske gif dat ik haw ferslein, yn 'e namme fan Jezus.

41. Ik annulearje elke demonyske tawijing, yn 'e namme fan Jezus. Werhelje, "Ik annulearje jo, yn 'e namme fan Jezus."

42. (Pleats jo beide hannen op jo holle.) Ik brekke alle, kweade autoriteit oer myn libben, yn 'e namme fan Jezus. Werhelje, "Ik brek dy, yn 'e namme fan Jezus."

43. Neam de underliste mei autoriteit en sis: "Brekke, yn 'e namme fan Jezus." Werhelje it sân hjitte tiden.

- Eltse kweade autoriteit fan famyljeleafde as ôfgod

- Elke kweade autoriteit fan heksekunst en famylje geasten

- Elke kweade autoriteit fan foech foar kontrôle op ôfstân

- Elke kweade autoriteit fan 'e sterke man

44. Elke eigner fan kwea lading, drage jo lading, yn 'e namme fan Jezus. (As it sykte of min gelok is, lit se it dan drage.)

45. Ik jou elke agressyf alter impotent, yn 'e namme fan Jezus.

46. ​​Elk kwea alter, tsjin my oprjochte, sil skande wêze, yn 'e namme fan Jezus.

47. Alles wat tsjin myn libben dien ûnder demonyske salving, wês nullifisearre, yn 'e namme fan Jezus.

48. Ik ferflokt elk pleatslik altaar, dat tsjin my is, yn Jezus 'namme.

49. Jo hammerje fan 'e Almachtige God, slach alle kweade alter dat tsjin my oplein is, yn Jezus namme.

50. O Heare, stjoer jo fjoer om alle kweade alter dat tsjin my is, yn 'e namme fan Jezus te ferneatigjen

advertinsjes

LIEDING IN REPLY

Fier jo kommentaar yn!
Fier hjir jo namme yn