Gebeden foar seksuele suverens

0
5026
Gebeden foar seksuele suverens

Wy libje hjoed yn in frije wrâld, yn in wrâld wêr't it hast dreech of ûnmooglik is om ûnderskied te meitsjen tusken goed of ferkeard, goed as min. Yn dizze lêste dagen binne seksuele frijheid en frijheid de oarder fan 'e dei wurden. Minsken sjogge net mear wat min yn har seksueel útdrukke, teenagers fiele dat de iennige manier om yn 'e mienskip te akseptearjen is jo seksuele weardichheid op te jaan. keinens is hjoed yn ús generaasje âlde skoalle wurden.

Hjoed sille wy sjen nei gebeden foar seksuele suverens, seks is makke troch God Om foltôge te wurden ûnder de houlikparaplu.  Houlik is de hillige uny tusken in man en in frou. As allinich de wrâld koe hannelje neffens it wurd fan god, sil d'r hjoed minder emosjonele krisis wêze. Yn dit artikel sille wy besjen wat seksuele suiwerens alles oer hat en hoe't jo josels seksueel suver kinne bliuwe. Wy sille ek sjen nei gebeden dy't jo yn steat stelle kinne as jo seksueel libben. myn gebed foar jo oan it ein fan dit artikel de genede om in seksueel suver libben op jo te libjen yn Jezus Kristus namme.

Wat is seksuele suverens?

Seksuele suverens is in steat wêrby't men in seksueel fergees libben libbet as in seksueel trou libben. As jo ​​single binne ferwachtet God dat jo in seksueel fergees libben ferlitte, dit betsjut dat God ferwachtet dat jo fan alle seksueel relatearre praktiken ûnthâlde moatte oant jo glorieus troud binne. As jo ​​troud binne ferwachtet God dat jo trouwe sille wêze oan jo partner yn jo houlik. Seksuele suverens is de perfekte wil fan God foar ús houlik en libbet as syn bern. As jongerein en jonge folwoeksenen sil seksuele suverheid helpe om jo takomst te behâlden, sil it jo produktiviteit ferbetterje en jo befoegje ta slagjen yn it libben.

Spitigernôch fiele in protte minsken dat de Bibelnormen ûnmooglik binne te hâlden, se fiele sels dat it straf is net ien syn seksueel langstme út te drukken, dat se geane deroer om harsels te besmetten en allerhanne seksuele ymmoraliteit te pleitsjen en perversjes, Lyts wûnder dat ús wrâld hjoed is fol mei brutsen huzen, brutsen houliken, beskeadige pubers en beskeadige jonge folwoeksenen. De wrâld wêryn wy hjoed libje is fol mei deprimeare allinnesteande memmen en útrinnende heiten. Al dizze gaos yn 'e wrâld hjoed is ferbûn mei seksuele ûnreinens. De fraach dy't men no kin stelle is dit, is God dy't ús bestraft troch ús te freegjen ús te ûnthâlden fan seksuele ûnreinens?

Wêrom kin ik gewoan seks hawwe?

1 Korintiërs 6:18: Flecht hoerery. Elke sûnde dy't in minske docht is sûnder it lichem; mar hy dy't hoerjen docht, sûndiget tsjin syn eigen lichem.

Immen kin nee freegje wêrom kin ik net gewoan seks hawwe? Wêrom kin ik myn seksuele gefoelens net gewoan útdrukke sa't ik leuk fyn? De wierheid is dat elk produkt de hânlieding fan 'e fabrikant moat folgje in oar foar dat dit produkt slagget. God is ús fabrikant, wy binne syn produkten de bibel is ús hantlieding foar operaasje. De bibel fertelt ús flechtsje te hoerjen, want as wy hoererij of oerhoer pleitsje, sûndigje wy tsjin ús eigen lichem. Ik sil útlizze wat dit echt betsjuttet, wat it echt betsjuttet om te sûndigjen tsjin jo eigen lichem. seks is in geastlik aventoer, mar de measte minsken wite net dat se tinke dat it gewoan emosjoneel en sensueel is. Ik wol in skrift mei jo diele koart foardat ik trochgean om jo út te lizzen wat it betsjut om te sûndigjen tsjin jo eigen lichem.

1 Korintiërs 6:16: Of wite jo net dat hy dy't mei in hoer is, ien lichem by har is? Want "de twa," seit Hy, "sille ien fleis wurde."

It boppesteande Skrift makket ús te begripen dat geslachtsferkear jo mei jo partner oanslút op manieren dy't jo net kinne foarstelle. Ik sil jo guon fan 'e dingen markearje dy't jo barre as jo seksueel aktyf binne.

Wat bart der as ik seksueel hawwe mei ien?

Elke kear as jo seksueel omgean mei ien, wurde jo ien mei dy persoan. Jo beide wurde ien fleis. Syn of har libben wurdt jo libben, syn of har útdagings wurde jo útdagings, syn sykten wurde jo sykten, en it wichtichste fan beide diele jo no deselde geastlike ferbining.

Om't seks jo ferbynt mei de persoan wêrmei jo it dogge, sil it wiis wêze dat jo wiis kieze mei wa't jo wolle bine. Dêrom moat seks op 'e juste manier dien wurde. Elke man as frou dy't jo sjogge mei seks hawwe mei meardere partners, kinne noait goed einigje yn it libben, dit komt om't d'r libbens binne oantaast troch meardere geasten, geasten dy't oan it wurk binne yn it libben fan seksuele partners. As jo ​​bygelyks hoererij pleitsje mei in prostituee, sille jo altyd fine dat jo de hiele tiid wolle sliepe by elke beskikbere prostituee. Ek as jo mei troude froulju sliepe, fine jo út dat jo altyd op 'e útkyk sille wêze foar elke beskikbere troude frou om mei te sliepen, itselde jildt foar jongerein en widdouwen. Hawwe jo ea it nijs heard fan in bedroch frou dy't mei de help fan har partner yn misdied har man fermoarde? Dat komt om't de frou sliepte mei in moard en in psychopaat.

Jo moatte begripe dat jo wurde mei wa't jo sliepe, de geast oan it wurk dêryn hat jo de dei dat jo yntimiteit mei har diele. It makket net út as jo in kondoom brûke of net. Salomo begon ôfgoaden te oanbidden, om't hy begon te sliepen by ôfgod oanbidde froulju. Yn it boek Numeri koene de bern fan Isreal net ferflokt wurde om't se God oanbiddenen, mar doe't kening Balak no syn hoeren stjoerde om de Israeliten te ferlieden en se begûnen seks mei har te hawwen, kearde de God him ôf en begon te oanbidden ôfgoaden. Sjoch Nûmer 31:16.

Dat jo sjogge, wêrom't God wol dat wy ús fan seks ûnthâlde en ús seksuele suverens behâlde, komt omdat hy net wol dat wy ús geast en ús lichem fersmoargje mei seks foar pre houlik. Hy wol dat wy suver binne oant de dei fan ús houlik, lykwols as jo tekoart binne oan seksuele suverens, en leau my dat de measten fan ús hawwe, is d'r noch hope foar jo, ús God is in sûnder betingst leafdefolle God, dy't jo sil reinigje fan alle ûnrjocht. Hjirûnder binne wat stappen te nimmen.

Hoe kinne jo berou hawwe fan seksuele ûnreinheid?

 1. Heil: It begjint mei jo jo fouten erkenne en weromgean nei God. It momint dat jo Jezus Kristus akseptearje as jo Hear en Ferlosser, binne jo rêden fan sûnde en reinige fan alle ûnreinheden dy't komme mei hoerjen en oerdwealskens.  Heil makket jo in Nije skepping, jo wurde nij en skjin foar God. It makket net út hoe ferskriklik jo seksueel libben yn it ferline west hat, de genede fan God sil it alles waskje en jo wer skjin meitsje.

2. It wurd: De wurd fan God is de wil fan God, it wurd fan God hat de krêft om ús te helpen in seksueel rein libben te libjen. No't jo opnij berne binne, meitsje jo kunde mei it wurd fan God. Neffens Hannelingen 20:32 is it wurd fan God yn steat om ús op te bouwen en ús ús troch God oardiele erfskip te jaan, ek hat Peter ús oanstien om de oprechte molke fan it wurd fan God te winskjen dat wy kinne groeie yn ús heil, 1 Petrus 2 : 2. As jo ​​wolle groeie yn Kristus en in seksueel suver libben libje? Doch dan fertroud mei it wurd fan God. Wês in studint fan it Wurd fan God.

3. Gebeden: Yn Mattéus 26:41 fertelde Jezus Kristus ús te bidden sadat wy net yn ferlieding falle, Gebeden is in wichtich ark dat kin foarkomme dat wy yn ferliedings falle, fral seksuele ferliedings. Wy moatte biddend wêze, wy moatte bidde foar geastlike krêft en genede om te flechtsjen fan seksuele ûnreinens. Wy moatte bidde foar geastlike gefoelichheid om te witten wannear't de duvel ferliedingen oer ús wei bringt. In protte minsken binne fallen yn seksueel sjoen, om't se net geastlik gefoelich binne, de duvel slûchslim is en it nimt in geastlik gefoelige leauwige om de duvels trúkjes te spotten. Jezus sei: "Waak en bid" Om wyken geastlik alert en gefoelich te wêzen en te bidden. Ik haw wat krêftige gebeden gearstald foar seksuele suverens, dizze gebeden sille ús helpe as wy ús kristlike race rinne mei de help fan God.

4. Flechtsje: Rinne, rinne, rinne fan seksuele sûnde, rinne fan hoererij, rinne fan oerhoer, rinne fan elke ferskining fan seksuele sûnde. As jo ​​seksuele spanning yn elke relaasje fernimme, rinne jo derfan fuort. Jo kinne gjin seksuele sûnden fuortbidde, jo kinne de duvel fan hoererij en oerhoer net útdriuwe, jo kinne der mar fan rinne. Jo kinne allinich bidde foar de genede om fuort te rinnen fan seksuele sûnden. Ik sjoch God jo genede jaan yn Jezus Kristus namme.

Gebeden foar seksuele suverens

 1. Heit, ik tankje jo foar de genede om in hillich libben te libjen yn Jezus Kristus namme
 2. Heit genede foar my en reinigje my fan al myn ûnrjocht yn Jezus Kristus namme
 3. Ik krij Grace om in seksueel Pure Libben te libjen yn Jezus Kristus namme
 4. Ik krige genede om te ferbinen fan elke goddeleaze feriening yn Jezus Kristus namme
 5. Ik gebea de Geast fan 'e lust út myn libben te ferwiderjen en te ferfangen mei de Geast fan leafde yn Jezus Kristus
 6. Meitsje my alle Heare om te flechtsjen foar alle ferskinen fan it kwea yn Jezus Kristus namme
 7. Ik koppelje mysels los fan elke goddeleaze relaasje yn Jezus Kristus namme
 8. Ik koppelje mysels los fan elke goddeleaze freon Jezus Kristus namme
 9. Ik koppelje mysels los fan elke goddeleaze feriening yn namme fan Jezus Kristus
 10.  Oh hear help my om myn hert te fernijen yn 'e namme fan Jezus Kristus
 11. Heit suverje my fan elke foarm fan seksuele ûnreinheden yn Jezus Kristus Namme
 12. Heit, befrij my fan pornografy en pornografyske materialen yn Jezus Kristus namme.
 13. Heit, ferlos my fan masturbaasje yn 'e namme fan Jezus Kristus.
 14. Heit, hâld my dwaande mei relevante taken, sadat ik sil wurde ôfleid fan seksuele sûnden yn Jezus Kristus Namme.
 15.  Ik brekke alle kweade ferbiningen en waskje se fuort mei it bloed fan 'e Hear Jezus.
 16.  Ik ferwiderje mysels fan alle frjemde autoriteit dy't oer my oefene wurdt, yn 'e namme fan Jezus.
 17.  Ik ferwiderje alle gedachten manipulearjende manipulaasjes tusken my en elke freon of famyljelid, yn 'e namme fan Jezus.
 18.  Ik easkje befrijing fan elke negative genede tsjin elkenien, yn 'e namme fan Jezus.
 19.  Lit kweade genegenheden tsjin my útdroegje fan 'e geast fan demonyske ferlieders yn' e namme fan Jezus.
 20.  Hear Jezus, ik oerjaan myn genoegen, emoasjes en winsken en ik freegje dat se yn ûnderwerping wêze oan 'e Hillige Geast.

 

advertinsjes

LIEDING IN REPLY

Fier jo kommentaar yn!
Fier hjir jo namme yn