Moarnsgebeden om jo dei mei God te begjinnen

0
290

Hjoed sille wy te meitsjen hawwe mei moarnsgebeden om de dei mei God te begjinnen. As leauwigen moatte wy altyd leare om in nije dei mei God te begjinnen. Wy noegje God yn it bedriuw fan 'e dei troch gebed. God, sels soe himsels net útnoegje, en oant wy it feit erkenne dat wy neat kinne sûnder de help fan God, kinne wy ​​dingen miskien net goed krije.

Utsein God tankje foar it sjen fan in nije dei as jo wekker wurde fan 'e sliep, binne d'r gebeden dy't jo elke moarn moatte sizze om it rjocht te hâlden. As God belutsen is by de saak fan minsken, sille dingen neffens plannen wurkje. Ek is d'r dit fertrouwen en tefredenens dat wy krije as wy bidde oer in spesifyk probleem foardat wy moarns fan hûs geane. Dit gebedsartikel moarnsgebeden om jo dei mei God te begjinnen sil jo ferljochtsje op guon wichtige gebieten dy't jo elke moarn yn gebed moatte oanreitsje om in geweldige dei te hawwen. Ik bid dat God, as jo dit gebed folgje, himsels yn jo saak manifestearje sil yn 'e namme fan Jezus.

In oar ding is dat as wy ús dei mei God begjinne, wy wurde beskerme tsjin it kwea. It skrift seit dat de eagen fan 'e Hear altyd op' e rjochtfeardige binne. As de eagen fan 'e Heare op in man binne, is d'r maksimale befeiliging garandearre foar sa'n persoan, en it skrift seit dat syn earen omtinken binne foar har gebeden. Dit betsjut dat as wy moarns God oanroppe, hy soe harkje nei ús gebeden. Ik befetsje troch it gesach fan 'e himel, dat as jo jo dei begjinne mei dit gebedsartikel, de beskerming fan God Almachtich oer jo komt.

In oare set minsken dy't in gebed as dit nedich binne, binne dejingen dy't foar minsken wurkje. Miskien wurkje jo yn in bedriuwsorganisaasje wêr't fan jo wurdt ferwachte dat jo alle dagen in bepaald punt moetsje. Sels as wêr't jo wurkje gjin bedriuwsorganisaasje is, mar jo elke dei in doel wolle foldwaan, is jo bêste weddenskip om jo dei mei God te begjinnen yn gebeden. It skrift seit dat ik myn eagen nei de heuvels sil tille, fan wêr sil myn help weikomme? Myn help sil komme fan God, de makker fan himel en ierde.

Hjoed sil God dy help leverje dy't jo nedich binne om de dei yn 'e namme fan Jezus te rinnen. De bibel seit dat de fêste leafde fan God noait einiget; se binne elke moarn nij; dit is wêrom jo elke moarn jo gebedsloften by God moatte fernije. As jo ​​dit proses begjinne te folgjen, bid ik foar in boppenatuerlike omslach yn jo libben en bedriuw yn 'e namme fan Jezus.

Gebedspunten:

Heit yn 'e himel, ik tankje jo foar de genede dy't jo my hawwe jûn om moarns by de libbenen te wêzen, Hear, lit jo namme ferhege wurde yn' e namme fan Jezus. Ik ferheegje jo, om't jo God binne oer myn libben, ik tankje jo foar jo eagen fan beskerming dy't my noait sliept, ik tankje jo foar de rêdende krêft fan jo rjochterhân dy't altyd yn myn libben oan it wurk is, heit lit jo namme wêze ferheven yn 'e namme fan Jezus.

It skrift lit my begripe dat it mear rendabel is om God te tankjen dan fan him te freegjen. Hjirtroch tankje ik jo foar jo heite leafde, sels as ik it net fertsjinje. Manlju meie opskeppe mei har rykdom en macht, mar allinich kinne jo opskeppe oer jo gerjochtichheid. Jo binne trou. Ik ferheegje jo hillige namme yn 'e namme fan Jezus.

Heare God, as ik hjoed oan it wurk gean sil, kom ik tsjin elk yn myn wei. Alles dat my miskien as hindernis yn 'e wei stean wol, ferneatigje ik se troch it bloed fan it laam yn' e namme fan Jezus. Want de Skrift seit dat ik foar jo sil gean en ferhege plakken omheechgean, ik befetsje dat jo macht hjoed foar my giet yn 'e namme fan Jezus. Alles dat my miskien hjoed hindere wol te slagjen, ferneatigje ik se troch it fjoer fan 'e hillige geast yn' e namme fan Jezus.

Heit Hear, in man is neaken sûnder jo beskerming. Ik bid dat de rêdende krêft fan jo rjochterhân hjoed mei my sil gean, lykas ik út myn hûs sil stappe, it fjoer fan 'e hillige geast sil foar my wêze, en alle gefaren op myn manier ferneatigje yn' e namme fan Jezus. Ik bid foar de geast fan God, de Hillige Geast, dy't my fertelt wat ik moat dwaan en wêr't ik hinne moat. Ik bid dat de geast oer my komt yn 'e namme fan Jezus. Ik befrij mysels fan alle kweade ûndeugden dy't de duvel hjoed hat opfierd. Ik skied my troch it bloed fan it laam.

Heit yn 'e himel, jo wurd seit dat de Heare myn hoeder is, ik sil net wolle. Heare, ik beslút dat ik hjoed de dei neat misse sil yn 'e namme fan Jezus. De ferwachtingen fan 'e rjochtfeardigen sille net koart wurde; dat is wat it skrift seit. Ik stean op 'e beloften fan dit wurd, en ik befetsje dat alle goede dingen of ideeën dy't ik hjoed yn myn gedachten betocht, sille wurde berikt yn' e namme fan Jezus. Ik bid foar de help fan God Almachtich, de genede fan Jehovah JIREH, dy't de striid fan in man glêd makket. Ik bid dat sokke genede hjoed oer my komt yn 'e namme fan Jezus.

Heare God, ik bid dat jo my hjoed sille helpe om it doel fan 'e dei te ferfoljen. Hear, ik wol net meinaam wurde mei de sjongende lûden om my hinne dy't my de fokus op doel foar de dei sille ferlieze. Ik bid dat jo my hjoed sille helpe om doel te berikken yn 'e namme fan Jezus. Ik bid dat ik yn frede werom sil yn frede, yn 'e namme fan Jezus.

Amen.

advertinsjes

LIEDING IN REPLY

Fier jo kommentaar yn!
Fier hjir jo namme yn